Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


kapitan_ewans

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
kapitan_ewans [2018/08/09 18:16]
Norbert Řymbaba
kapitan_ewans [2018/08/27 07:20] (aktuální)
Norbert Řymbaba
Řádek 3: Řádek 3:
 ~ nebo-li kapitánka Ewansová je fiktivní postavou z románu //Ewansovy výpravy do ráje skřetího lůna//. Román obsahuje osmdesát devět kapitol členěných podle vztahu Ewansové s místními skřety. Většina děje se odehrává v [[mordor|Mordór]]u. Celý román se stylizuje jako hlubokomyslné rozpoznání intimního vztahu v prožitku s jednotlivými osobami v ráji a se sebou samotnou, hlavně se sebou samotnou. Rájem je tady vybraná společnost osmi bytostí -- skřetů. ​ ~ nebo-li kapitánka Ewansová je fiktivní postavou z románu //Ewansovy výpravy do ráje skřetího lůna//. Román obsahuje osmdesát devět kapitol členěných podle vztahu Ewansové s místními skřety. Většina děje se odehrává v [[mordor|Mordór]]u. Celý román se stylizuje jako hlubokomyslné rozpoznání intimního vztahu v prožitku s jednotlivými osobami v ráji a se sebou samotnou, hlavně se sebou samotnou. Rájem je tady vybraná společnost osmi bytostí -- skřetů. ​
  
-{{ :wiki:kapitan_ewans.jpg?​direct&​200 |}}+{{ :wiki:kapitan_ewans3.jpg?​direct&​400 |}}
  
 ==== Kapitoly 1 - 8 ==== ==== Kapitoly 1 - 8 ====
Řádek 13: Řádek 13:
  
 ==== Kapitoly 25 - 88 ==== ==== Kapitoly 25 - 88 ====
-Kapitoly předbíhají původní děj o 50 let. Čtenář se dozvídá informace tak kruciální a nepochopitelné. Hrdinka příběhu podstupovala pravidělně obřadní transformační rituály v ženu, ve snaze vyhnout se onomu stáří. Paradoxně čím více se transformovala,​ tím více stárnula a trdlovatěla. V jednotlivých kapitolách se tam můžeme seznámit s dalšími nedůležitými postavami, které ji románem provázejí a pomáhají nalézt tak svoji cestu k sebepoznání.+Kapitoly předbíhají původní děj o 50 let. Čtenář se dozvídá informace tak kruciální a nepochopitelné. Hrdinka příběhu podstupovala pravidělně obřadní transformační rituály v lepší a žhavější ​ženu, ve snaze vyhnout se onomu stáří. Paradoxně čím více se transformovala,​ tím více stárnula a trdlovatěla. Podstupovala různé, v dnešní době známé, plastické operace. Bohužel v tehdejších podmínkách to byla spíše úkrutně bolestná mrzačení těla a ducha. V jednotlivých kapitolách se tak můžeme seznámit s dalšími nedůležitými postavami, které ji románem provázejí a pomáhají nalézt tak svoji cestu k sebepoznání.
  
 ==== Poslední kapitola ==== ==== Poslední kapitola ====
-Poslední kapitola je //reversum universa// celé knížky. Čtenář se tak vrací úplně k počátku knížky a sice do  stáří oné hrdinky kapitánky. Ona opět vypráví svůj život, tentokrát už z domova ​seniorů. Popírá tam veškeré dění příběhu a popírá celý svůj život. Stylizuje se jako nevinná holčička s copánky chodící do mateřské školky. Poté se zase vrací ve vyprávění zpátky o 70 let v ději a snaží se opodstatnit veškeré své činy a bytí. Vypráví nadlidské až hloupé scénáře o tom, že za veškeré její utrpení nemůže ona, ale všichno ostatní. Skřetím lůnem je myšleno právě to utrpení a zahořklost vůči celému světu. Ráj je ironickým označením pekla.+Poslední kapitola je //reversum universa// celé knížky. Čtenář se tak vrací úplně k počátku knížky a sice do  stáří oné hrdinky kapitánky. Ona opět vypráví svůj život, tentokrát už z domova ​vysloužilců v radě starších. Popírá tam veškeré dění příběhu a popírá celý svůj život. Stylizuje se jako nevinná holčička s copánky chodící do prastaré ​mateřské školky. Poté se zase vrací ve vyprávění zpátky o 70 let v ději a snaží se opodstatnit veškeré své činy a bytí. Vypráví nadlidské až hloupé scénáře o tom, že za veškeré její utrpení nemůže ona, ale všichno ostatní. Skřetím lůnem je myšleno právě to utrpení a zahořklost vůči celému světu. Ráj je ironickým označením pekla.
  
 {{ :​wiki:​kapitan_ewans2.jpg?​direct&​200 |}} {{ :​wiki:​kapitan_ewans2.jpg?​direct&​200 |}}
Řádek 29: Řádek 29:
 == Důležitá poznámka == == Důležitá poznámka ==
  
-Úplně na konci knížky je pár stránek slepených. Šikovný čtenář je dokáže rozlepit a objeví tak skrytou ​90. kapitolu, která je klíčová a navazuje na poslední okamžiky před skonáním. Čtenář se v posledních větách dozvídá ​právé ​jméno kapitánky a také začátek nového vnořeného příběhu, který popisuje život jejího bláznivého otce. Další šílená pokračování o jejím otci se čtenář může dozvědět v dalším románu Ewansových výprav II, která samozřejmě předbíhá děj asi o jedno století.+Úplně na konci knížky je pár stránek slepených. Šikovný čtenář je dokáže rozlepit a objeví tak skrytou ​devadesátou ​kapitolu, která je klíčová a navazuje na poslední okamžiky před skonáním. Čtenář se v posledních větách dozvídá ​pravé ​jméno kapitánky a také začátek nového vnořeného příběhu, který popisuje život jejího bláznivého otce. Šílená pokračování o jejím otci se čtenář může dozvědět v dalším románu Ewansových výprav II, která samozřejmě předbíhá děj asi o jedno století. Ukrytý odkaz je [[kapitan_ewans2|zde]].
  
 == Poznámka mimo == == Poznámka mimo ==
  
-Ovlivnila především kmen Jappa, převážně Straccattellattu Blequatta ​její život.+Kniha ovlivnila život a postořekost Blequatta Straccattellatykterá se stala imo posedlá hledáním svatého grálu ​principů nestárnutí. Sama Blequatta před zhynutím prozradila na kousek pergamenu, kde se údajně ve světě jappy nachází prastará látka všeho. Což je známý mystický kámen, ale ne tak čistý jako třeba sklo nebo podobné.
  
  
  
kapitan_ewans.1533831389.txt.gz · Poslední úprava: 2018/08/09 18:16 autor: Norbert Řymbaba