Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


juttallon

Juttallon

~ popř. Juttallon Stone je magický kámen, který slouží pro ovládání počasí a klimatu ve světě KillingFrajdej World. Slouží vývojářům měnit podmínky světa za běhu a upravovat její hrací mechanismy.

Tento kámen může současně vlastnit jen omezené množství Norbertů. Matematická formulace je jasně definována pravidlem 2*N ⇐ 5.

Sečteno podtrženo je to také vývojářské studio pro digitální zasáhování do světa KFW pod záštitou KFC.

Studio se skládá:

  • Správa badgů
  • Správa eventů
  • Správa hráčů
  • Probíhající transakce
  • Uložené transakce
  • Generování automatizovaných emailů
  • Záloha pomocí cestovního souboru

Správa badgů

Záložka správy nabízí přidání/editaci/odebrání jednotlibých badgů [B] a také badgových typů s badge flagy [BF]. Administrátor tak může snadno přiřazovat skóre pro jednotlivé badge a badgové typy ve WYSIWYG.

Správa eventů

Před zahájením klání bylo vytvořeno 10 regulárních snídaní. Z toho 6 je typu Killing Frajdej, 3 Hell'ou Wendsdy a 1 Metling Monday. K tomu přidány 3 preinvitační eventy a 1 závěrečný Award Ceremony. Juttallon pak umožňuje vykreslení eventů na časové ose (tzv. timeline), na které se lze snadno orientovat.

Správa hráčů

Rubrika management hráčů slouží převážně k přidávání nových hráčů a pro export grafiky aktuální stavu, který se pak rozesílá v automatizovaných emailech.

Probíhající transakce

Do rubriky probíhajících transakcí se nahrávají tzv. záznamové archy snídaní, které se pak po propojení s eventem stávají regulárními uloženými transakcemi viz níže.

Uložené transakce

Jedna transakce je doslova seznam získaných badgů hráči z jedné snídaně, která už je zpracovaná a vyhodnocená dle všech platných pravidel světa KFW. V záložce můžete procházet a překontrolovat získané badge.

Generování automatizovaných emailů

Záložka slouží pro vygenerování velkého SQL master skriptu pro EmailComm.

Záloha pomocí cestovního souboru

Je speciální mechanismus Backup/Restore technologie všech dat v Juttalonu, aby byly data snadno přenositelné a aby programátor odboural starosti s verzováním SQL serveru samotného. Juttalon Stone komunikuje s Jappa Serverem (v2.00 a vyšší) a ten pracuje s daty a persistuje je v SQL serveru.

Cestovní soubor:
  • je typu *.jappabak
  • je specifický pro Juttallon jako takový
  • veškeré data KFW se dají vměstnat do ~150 MB.

juttallon.txt · Poslední úprava: 2017/11/07 13:47 autor: Norbert Řymbaba