Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


yoshar

Yoshar

~ je mystický rituál, který slouží pro separování duše od těla vyvoleného. Podle legend a rumorů to byl právě Jutta, kdo poprvé dokázal uskutečnit celý obřad až do úplného konce. 1)

Yoshar je vždy zcela a bez výjimky mortální smrtelný obřad, doprovázející oběť nesmírnými mukami. Oběť se ve výsledku stane deadishovanou a cadaveriousální. Obřad, jako takový, se skládá z několika částí. Tento pahýl je 18+, rozhodně se nepokoušejte obřad provádět doma a je highly doporučeno další řádky vůbec nečíst. Pokud ještě pořád čtete, přišel čas přestat. Tento odstavec Vás má odradit v dalším čtení, zde není nic zajímavého, viz. níže….

Prerekvizity

  • 20 let meditovat a přijímat jappálnost za svou
  • posledních 5 let před obřadem přejít na tvrdou stravu – konzumace výhradně šutrů a kamenné stravy
  • rok před obřadem useknutí 20cm bloků z končetin. Bloky nutno uschovat, budou dále potřeba!
  • 7 měsíců a 5 dnů před – vylámání zubů, vyrván jazyk i s kořenem (velmi bolestivé, někdy i smrtelné) a vycpání očí sypaninou. Je třeba aby bělmo v očích bylo nahrazenou nějakou obilninou (třeba pšenicí). Obilnina po dalších 7 měsíců bude mít správné podmínky pro klíčení šlahounů do mozku, kde se propojí.
  • 5 měsíců a 6 dnů před – je třeba být zbaven vlasů a uřezání všech nežádoucích výstupků na těle (jako jsou například uši a jiné…). Otvory, které tak vzniknou je třeba zalít rozžhaveným olovem (opět v drtivé většině je toto už smrtelné)
  • následují další 4 měsíce tzv. hyper-mukálního období, kdy člověk nevidí, neslyší a nemůže mluvit, nemůže se hýbat, má dovoleno pojídání šutrů a myslet na jappálnost samotnou.

Samotný proces

Týden před obřadem je odkrojena vrchní část lebky, aby se zkontrolovalo, že obilnina opravdu vyklíčila. Pokud vše proběhlo naprosto standardně; přistupuje se k odřezání spodní čelisti oběti. Oběť musí zůstat naživu ještě týden, místo kamenné stravy přechází na popkorn a dietní kolu. 18 litrů koly na 12hodinovém režimu. 50 kg popkornu za den s přichutí karamelu. Pokud i toto zvládne, dostává se poslední den do lymfo-neurální-katakombického řachta stavu, kdy je mu přesně o půlnoci propíchnuto srdce ostrým blokem své levé nohy. Mozek je propíchnut vybroušených blokem své pravé nohy. Zabodnutí musí přijít paralélně ve stejnou chvíli a musí být doprovázeno vytím vlka a magického zaklínadla Yo'ahá'yoh. Vlk musí potom přijít a sníst oběť a nechat pouze a jenom lebku. Lebku je třeba rozbít palicí na maso na jemný prášek a ten je třeba vhodit do nejbližší sopky při velké oslavě a řychtě.

Zaklínadlo Yo'ahá'yoh

Řuch-ta, muchta, čuchta
Žuch-ta, čuchta, muchta

Ty kakat, já nekakat,
Ty trpět, já vymýšlet,
Ty bez makovice, já makovice s',
ty nic, mezitím kujet pykle já dělat.

Já nepřítel tvého kmene, Jutto,
Já nakecat ti hloupý obřad, ty zemřít takto.
A zbytečně; proč tak snadno,
Já chytrý být, ty hloupý čuchto.

Tvůj kmen já zotročit, tvé potomky já vyvraždit.
Tvoji vnučku Blequu já už 5 měsíců zneuctívat
Ty nic nevědět,
Já chytrý být, ty hloupý čuchto.

Já náčelníkem kmenem být. Ty hlupákem Juttou být.
To já jsem Yoshar, ty neslyšet mě. Řuch řuch, a sbohem.
Škoda, že ty tak hloupý, já moc chytrý,
Můj kmen teď čeká velké skokanství
i Burda říkat že, amplituda se ustálí

Sbohem, třikrát sbohem. Já loučím teď
Ty tady umřít hned….

Zvláštnosti

Obřad dal inspiraci vzniku rituálnímu procesu zvěčněníYomharu – tedy zachycení aktuální postavy v trojrozměrném modelu a jeho následném vyfigurkování.

1)
Podobným rituálem je Yomhar, kdy nedojde k oddělení, ale pouze k replikaci schránky.
yoshar.txt · Poslední úprava: 2017/09/10 12:27 autor: Norbert Řymbaba